Pravne informacije

ALD Automotive d.o.o.
Veliko Polje, Betinska 1
10010 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 (0)1 6659 755
Fax: +385 (0)1 6659 766
www.aldautomotive.hr

Žiro računi:

OTP banka Hrvatska d.d.
BIC/SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR2024070001100633473

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BIC/SWIFT: ESBCHR22
IBAN: HR0224020061100899358

Registrirano kod Trgovačkog  suda u Zagrebu
MBS: 080512512
Temeljni kapital društva: 2.253.000,00 HRK
OIB: 45116797997

Članovi Uprave društva:
Hrvoje Radoš, predsjednik Uprave, zastupa društvo skupno s još jednim članom Uprave
Marela Barać, član Uprave, zastupa društvo skupno s predsjednikom Uprave