Vozni park A-Ž

ALD je vaš vodič kroz upravljanje voznim parkom.
Od A do Ž.

 

ALD Flex

ALD Flex je usluga namijenjena postojećim klijentima, u situacijama kada im je potrebno dodatno vozilo za kraći period, bez dugoročne obveze, ali uz korištenje svih usluga i prednosti definiranih Ugovorom o full service leasingu.

ALD NET

ALD NET je internetski alat za izvještavanje, koji omogućuje brzi pristup i jasan pregled svih podataka. Daje vam mogućnost pristupa fakturama i drugim relevantnim informacijama o vozilu, također i pristup detaljima ugovora o leasingu te izvoz datoteka. Osigurava vam dijagrame potrošnje goriva, emisije CO2 te praćenje razvoja voznog parka, kao i konstantnu dostupnost svim važnim informacijama o voznom parku.

Analiza troškova voznog parka

Analiza troškova proučava izravne troškova (najam; servisiranje; troškove guma, goriva, itd). Na temelju izvedenih zaključaka vozni park može biti optimiziran, a upravo zbog toga politiku korištenja službenih vozila potrebno je redovno preispitivati i analizirati troškove.

Carmarket (ALD)

ALD Carmarket je internetska platforma za prodaju rabljenih automobila, kojom upravlja ALD Automotive.  Platformom se provode internetske aukcije vraćenih vozila te pruža potpune informacije o vozilu uz opširnu vizualnu dokumentaciju. ALD klijenti mogu također upotrijebiti platformu kako bi prodali vozila u svom vlasništvu. ALD Automotive upravlja čitavim procesom kako bi osigurali brzu i jednostavnu prodaju vozila.

Fiksna najamnina

U ugovorima s fiksnom najamninom, davatelj leasinga fakturira definiranu najamninu te sam snosi rizik povećanja troškova.  

Izmjene ugovora (Contract Modification)

Izmjene ugovora mogu biti nužne tijekom trajanja leasinga kao rezultat brojnih različitih faktora. Razlozi za dopune ugovora o leasingu uključuju produljenje leasinga i promjene izvorno dogovorene dopuštene kilometraže ili uključivanje pojedinih usluga.

Kartica za gorivo

U skladu s ugovorom o leasingu, ALD Automotive može klijentima izdati karticu za gorivo.

Kraj ugovora o leasingu

Svakim pojedinačnim ugovorom o leasing određeno je i njegovo trajanje. Trajanje se definira u dogovoru s klijentom ovisno o njegovim potrebama, na primjer 24 mjeseca, ili do 60 mjeseci. Po završetku ugovorenog trajanja, korisnik vozilo vraća u ALD Automotive.

Međunarodni vozni park (ALD)

ALD Automotive ima ogranke u 40 različitih država i vodeći je po pitanju geografske pokrivenosti, što je za vas velika prednost ukoliko imate međunarodni vozni park. “Misli globalno – djeluj lokalno” naš je moto: na razini grupe surađujemo s klijentima diljem svijeta, a na lokalnoj razini se prilagođavamo vašim specifičnim potrebama.

Nema opterećenja bilance

Kako je kod operativnog leasinga naglasak na korištenju, a ne na kupovini vozila,  on se ne prijavljuje u dugotrajnoj imovini najmoprimca te samim time ne opterećuje vašu bilancu. S druge strane, vozila u vlasništvu kompanije moraju biti prijavljena kao dugotrajna imovina.

Oblici leasinga

Postoje različiti oblici leasinga. Glavni modeli leasinga u segmentu kompanijskih vozila su operativni leasing i operativni leasing s cjelovitom uslugom.  

Održavanje vozila

Klijent je dužan održavati tehničko stanje i izgled vozila kako je određeno ugovorom i pozitivnim zakonskim propisima. Intervale servisiranja koje određuje proizvođač u dokumentaciji vozila potrebno je strogo poštovati.

Operativni leasing

S ALD operativnim leasingom unaprijed se utvrđuje razdoblje korištenja i kilometraža vozila, a ALD snosi rizik ostatka vrijednosti. Koristi operativnog leasinga uključuju fiksne troškove, lakše planiranje, povećanje likvidnosti i razne pogodnosti u pogledu poreznog tretmana.

Operativni leasing s cjelovitom uslugom

Operativni leasing s cjelovitom uslugom pruža sve usluge upravljanja voznim parkom, odnosno savjetovanje prilikom izbora vozila, financiranje, servisiranje, gume, kartica za gorivo, osiguranje i upravljanje štetama, podršku vozačima pa sve do internetskog izvještavanja. Uključene usluge fakturiraju se po fiksnoj mjesečnoj najamnini.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti vozila je polica osiguranja koju je po zakonu nužno sklopiti za svako vozilo.

Otkazivanje sporazuma o najmu

Pod određenim uvjetima, ALD Automotive je ovlašten ranije prekinuti ugovor o leasingu. Sljedeće okolnosti mogu opravdati otkazivanje ugovora o leasingu: neplaćanje najamnine, grubo kršenja odredbi ugovora…

Otkup i ponovni najam vozila

Prema ovom modelu, ALD može otkupiti cijeli vozni park klijenta i potom ta vozila iznajmiti istom poduzeću uz uključivanje svih usluga te preuzimanje potpunog administrativnog upravljanja flotom. Na ovaj način dolazite do značajnih sredstava koja možete usmjeriti u poslovanje, a otvara vam se i mogućnost za prebacivanje fokusa dijela zaposlenika na osnovnu djelatnost.

Outsourcing

Outsourcing je prijenos obveze obavljanja određenih usluga i djelatnosti na vanjskog pružatelja. Outsourcing omogućava poduzeću da se fokusira na svoju osnovnu djelatnosti.

Plaćanje najma

Leasing najamninu korisnik leasinga plaća mjesečno. Mjesečni obroci izdaju se prvog dana u mjesecu s ugovorenim dospijećem plaćanja. Neplaćanje najamnine u ugovorenom roku predstavlja kršenje ugovora o leasingu i može rezultirati otkazivanjem ugovora. U tom slučaju, davatelj leasinga ima pravo na postavljanje zahtjeva za naknadu štete od korisnika leasinga.

Pokriće police osiguranja

Pokriće police osiguranja definira koji broj šteta i u kojem iznosu pokriva osiguranje.

Politika korištenja službenih vozila

Politika korištenja službenih vozila je sporazum između poslodavca i zaposlenika kojim se regulira tko je ovlašten za korištenje službenog vozila te koja prava i obveze proizlaze iz toga.

Pomoć na cesti (ALD)

U slučaju nesreće, kvara ili krađe, naši klijenti mogu kontaktirati ALD Automotive pozivni centar dostupan 24 sata, 365 dana u godini diljem Europe. ALD Automotive Pomoć na cesti pruža cjelovitu potporu mobilnosti.

Poseban porez na motorna vozila (PPMV)

PPMV je jednokratni porez koji se plaća prilikom nabavke vozila. Baziran je na kombinaciji visine CO2 emisije vozila te kataloške cijene. Isti se plaća u sklopu cijene vozila te se na njega ne obračunava PDV.

Primopredajni zapisnik

Prilikom predaje vozila korisniku, ključni podaci o vozilu navode se u primopredajnom zapisniku. Ovo uključuje podatke o vozilu, primljene dokumente i predmete. Korisnik službenog automobila svojim potpisom potvrđuje da mu je službeno vozilo predano na raspolaganje prema ugovoru.

ProActive

ProActive je platforma putem koje korisnici vozila imaju mogućnost poslati nam svoj osvrt na pružene usluge održavanja, u svrhu konstantnog praćenja i unaprjeđivanja kvalitete.

Provjera kreditne sposobnosti

Provjera kreditne sposobnosti primatelja leasinga obavlja se prije zaključenja ugovora, a davatelj leasinga je koristi za procjenu kreditnog rizika svakog primatelja leasinga.

Servisni partneri

Za popravke vozila kao i za usluge vezane uz gume, vrhunska kvaliteta je od presudne važnosti. ALD Automotive pruža svojim klijentima najširu mrežu ovlaštenih servisnih partnera diljem Hrvatske.

Ugovorna kilometraža

Ugovorna kilometraža je ukupan broj kilometara određen ugovorom o leasingu. ALD Automotive nudi mogućnost ugovaranja do 180.000 kilometara za svaki pojedinačni ugovor o leasingu.

Ukupni trošak korištenja

Ukupni trošak korištenja voznog parka uključuje: administraciju, nabavu vozila, poreze, troškove održavanja, troškove goriva, osiguranje, popravke itd. Ukupni troškovi korištenja iskazuju se kako bi pružili uvid u stvarno stanje troškova voznog parka.

Upravljanje štetama

Upravljanje zahtjevima obuhvaća dogovaranje popravaka u kratkom roku, organiziranje zamjenskih vozila, zahtijevanje i provjeru procjena, imenovanje procjenitelja, obradu faktura i odnos s osiguravateljem. Naši klijenti znaju da će u slučaju štetnog događaja svi aspekti njihovog zahtjeva biti obrađeni.

Upravljanje voznim parkom

Upravljanje voznim parkom obuhvaća administraciju, koordinaciju, planiranje i nadgledanje s ciljem osiguranja mobilnosti unutar kompanije, a obavljati ga može kompanija samostalno ili vanjski pružatelj usluga, odnosno ALD.

Upute za povrat vozila

Ovo je informativna brošura izdana od ALD Automotive-a, a odnosi se na povrat vozila. Potanko opisuje kako se vozila procjenjuju na kraju ugovora o leasingu te osigurava transparentnost procesa.

Vlasništvo vozila

Sukladno zakonu, najmodavac ALD Automotive je zakonski i stvarni vlasnik vozila.

Zamjenski automobil za kratkoročnu upotrebu

ALD Automotive može pripremiti i naručiti zamjenske automobile za svoje klijente u suradnji s partnerima kako bi osigurali vašu neprekinutu mobilnost. Ova usluga na raspolaganju vam je i za slučajeve kvara ili prometne nezgode.

Zapisnik o povratu vozila

Prilikom povrata vozila s vozačem se sastavlja dokument koji opisuje zatečeno stanje i izgled vozila. Svi predmeti i dokumenti zaprimljeni s vozilom, moraju se i vratiti s vozilom.