Pitanja i odgovori

Odgovori na vaša najčešća pitanja.

 

Kome je Operativni leasing s cjelovitom uslugom namijenjen te što sve obuhvaća ?

Operativni leasing s cjelovitom uslugom namijenjen je svima koji brigu o voznom parku žele izdvojiti iz svog poslovanja te usmjeriti svoju aktivnost na svoju osnovnu djelatnost.

Odabirom usluge „Operativni leasing s cjelovitom uslugom“ klijent prebacuje rizike korištenja vozila na ALD Automotive, a pogotovo su naglašeni oni održavanja vozila i potencijalnih izvanrednih kvarova, pneumatika te kalkuliranog ostatka vrijednosti. Klijent plaća ugovorenu mjesečnu cijenu leasing obroka s unaprijed definiranim uslugama tijekom ugovornog razdoblja te nakon završetka razdoblja leasinga vraća vozilo u ALD Automotive.

Tijekom najma redovito se analiziraju ugovorni parametri pa se klijentu predlažu usklađenja pojedinačnih ugovora kako bi se i tijekom najma mogle napraviti uštede i smanjiti troškovi.

 

Ovisi li Operativni leasing s cjelovitom uslugom usluga o veličini voznog parka?

Operativni leasing s cjelovitom uslugom usluga ne ovisi o broju vozila.

Prelaskom na Operativni leasing s cjelovitom uslugom možete ostvariti uštede u svim dijelovima procesa upravljanja voznim parkom neovisno o veličini voznog parka.

 

Operativni leasing s cjelovitom uslugom usluga obuhvaća održavanje, osiguranje i financiranje vozila, povećava li to administraciju?

Upravo prelaskom na ALD uslugu upravljanja voznim parkom znatno smanjujete administraciju i utrošeno vrijeme u pregovaranju sa velikim brojem dobavljača. ALD Automotive postaje Vaše jedinstveno mjesto kontakta za sve usluge vezane uz korištenje vozila, a naknada za korištenje svih usluga objedinjena je u jednom mjesečnom računu po svakom pojedinačnom ugovoru o leasingu odnosno vozilu.

 

Koga zovem kad imam problem sa vozilom?

U slučaju problema s korištenjem vozila ili potrebe za korištenjem neke od ugovorenih usluga potrebno je kontaktirati pozivni centar ALD Automotive na +385 1 6666 060 tijekom radnog vremena (pon - petak od 08 - 16:00), a nakon radnog vremena ALD asistenciju na 0800 11 21. Djelatnici pozivnog centra ili asistencije organizirati će rješavanje problema sa vozilom i osigurati Vašu mobilnost.

 

Ako imam uključeno održavanje vozila u cijeni leasing naknade gdje moram održavati vozilo?

Usluga održavanja koristi se isključivo u ovlaštenim servisima kod ugovornih partnera ALD Automotive: popis ovlaštenih servisnih partnera. Popis je dostupan i putem aplikacije My ALD.

 

Kako se naručujem na servis; osobno ili putem ALD-a?

Korisnik može samostalno ugovoriti vrijeme i lokaciju ovlaštenog servisa: popis ovlaštenih servisnih partnera ili nazvati ALD Automotive pozivni centar, a termin je moguće dogovoriti i putem My ALD aplikacije.

 

Koliko puta godišnje mogu ići na servis?

Svaki korisnik u obvezi je otići u servis minimalno za potrebe redovnog servisiranja poštujući servisne intervale propisane od strane proizvođača. Pored navedenog korisnik ima pravo koristiti usluge servisa za sve kvarove na vozilu neovisno o broju ponavljanja.

 

Kako naručujem zamjensko vozilo?

 Ako imate ugovorenu uslugu zamjenskog vozila u svom ugovoru o leasingu istu naručujete u pozivnom centru ALD Automotive na broj telefona +385 1 6666 060 ili na e-mail adresu operativa.hr@aldautomotive.com

Svakako je potrebno uslugu naručiti dva dana prije potrebe za korištenjem usluge. Zamjensko vozilo moguće je koristiti prema uvjetima iz ugovora za vrijeme nemogućnosti korištenja objekta leasinga.

 

Tko je obavezan obavljati godišnju obnovu registracije na vozilu?

Obnovu registracije vozila obavlja korisnik vozila (vozač). ALD Automotive 2-3 tjedna prije isteka registracije vozila dostavlja primatelju leasinga svu potrebnu dokumentaciju kako bi se na vrijeme mogla obaviti godišnja registracija vozila. Primatelj leasinga odlazi obnoviti registraciju s paketom dokumenata dobivenim od ALD-a na stanicu za tehnički pregled.

 

U slučaju privatnog korištenja vozila kako se obračunavaju davanja u naravi kod Operativni leasing s cjelovitom uslugoma?

Operativni leasing s cjelovitom uslugom je u suštini operativni leasing te se kod ugovaranja ovog modela primjenjuju ista pravila za obračun dohotka u naravi,a  to je 20% vrijednosti najma uvećano za pripadajući PDV. Upravo obračun davanja u naravi predstavlja jednu od velikih pogodnosti u odnosu na vlasništvo ili financijski leasing gdje je osnovica za obračun davanja u naravi 1% vrijednosti vozila uvećano za pripadajući PDV.