Novosti i obavijesti

19pro

Izdavanje punomoći za registraciju vozila

 Izdavanje punomoći za registraciju vozila

Poštovani klijenti i korisnici vozila,

Obavještavamo Vas o novom načinu izdavanja punomoći za registraciju vozila.

Ukoliko Vaš Ugovor o operativnom leasingu uključuje uslugu tehničkog pregleda i registracije vozila, ALD Vam poštom dostavlja 4 primjerka punomoći, po jedan za svaku godinu obnove registracije. Molimo da iste pohranite i koristite za cijeli period trajanja Ugovora o leasingu. U slučaju gubitka punomoći i zahtjeva za izdavanjem duplikata, isto će biti izvršeno uz nadoplatu u iznosu od 50,00 kn sukladno ALD Pravilniku o naknadama.

Korisnik vozila obavezan je obnovu registracije izvršiti u mjesecu prve registracije vozila, i to najkasnije do datuma isteka registracije te u roku 2 dana dostaviti presliku obje strane prometne dozvole putem emaila operativa.hr@aldautomotive.com.

Ukoliko je korisniku vozila na stanici za tehnički pregled uručeno Rješenje o obračunatom porezu na CMV, original istog potrebno je dostaviti poštom na adresu ALD Automotive.

Ako Vaš Ugovor ne uključuje uslugu tehničkog pregleda i registracije vozila, potrebno je dostaviti presliku AO i AK polica osiguranja, na temelju čega Vam ALD izdaje godišnju punomoć.

 

Detaljne upute za korisnike i popis ALD ugovornih partnera potražite na našoj web stranici: https://www.aldautomotive.hr/download

  • Stanice za tehnički pregled vozila
  • Stanice za pregled protupožarnih aparata
  • Servisni partneri
  • Vulkanizeri
  • Uputa za korisnike

 

Za sve informacije i podršku prilikom obnove registracije i prijave šteta na raspolaganju vam stoji: 

Pozivni centar ALD Automotive:

+385 1 6666 060

operativa.hr@aldautomotive.com

 

 

 

* Sukladno članku 6.10 Općih uvjeta Ugovora o operativnom leasingu Primatelj leasinga se obvezuje u zakonom propisanim rokovima obaviti redovni tehnički pregled vozila te pravodobno dostaviti sve potrebne podatke i isprave Davatelju leasinga o produženju registracije vozila. Primatelj leasinga odgovoran je Davatelju leasinga za svaki trošak, izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku ili štetu koja je prouzročena propustom te obveze.

* Tehnički pregled je zakonska obveza, a posljedice za neispunjavanje iste definirane su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, članak 250, sukladno kojem je u slučaju neizvršenog produženja prometne dozvole potrebno odjaviti vozilo u roku od 15 dana. U slučaju neizvršenja ove zakonske obveze produženja prometne dozvole, novčanom kaznom do 15.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, do 5.000,00 kn odgovorna osoba te 700,00 kn vozač vozila. Ukoliko društvo ALD Automotive bude pozvano na prekršajnu odgovornost i pretrpi štetu, ista će se u punom iznosu staviti na teret Primatelja leasinga.

Nazovite nas
+385 1 6659 755