Novosti i obavijesti

22sij

RTV pristojba

RTV pristojba

Poštovani klijenti,

Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni zakonskih obveza leasing društava u dijelu naplate pristojbe Hrvatske radiotelevizije.

Sukladno odredbi čl. 36.a st.9. Zakona o dopuni Zakona o HRT-u koji je u primjeni od 1. siječnja 2018.g., tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koje vode zbirke osobnih podataka i druge registre te leasing društva dužni su bez naknade dostavljati HRT-u informacije u svrhu naplate mjesečne pristojbe.

Zakon o leasingu definira da obveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi ako je to propisano posebnim zakonom, a Zakon o HRT-u je u pitanju naplate pristojbe poseban zakon u odnosu na Zakon o leasingu.

Samim time, korištenje vozila s ugrađenim prijamnikom koji stvara obvezu plaćanja RTV pristojbe, više ne potpada pod povjerljiv podatak iz Zakona o leasingu te je ALD Automotive d.o.o. kao leasing društvo obvezno ispunjavati definiranu zakonsku obvezu.

Podaci koji će se dostavljati HRT-u u svrhu identifikacije obveze plaćanja mjesečne pristojbe su:

  • Naziv primatelja leasinga
  • OIB primatelja leasinga
  • Adresa sjedišta primatelja leasinga
  • Registarska oznaka vozila

Nadalje, ukoliko Vaš Ugovor o leasingu ne uključuje RTV pristojbu, a samostalno niste obavili registraciju obveze pri HRT-u, od 1. siječnja 2018. u opisanoj razmjeni podataka HRT će steći spoznaju o postojanju obveze koja potencijalno nije registrirana. Stoga je preporuka pravovremeno poduzeti aktivnosti koje će spriječiti financijsku i prekršajnu odgovornost zbog eventualnog neregistriranja i neplaćanja RTV pristojbe.

Ukoliko smatrate da imate osnovu za oslobođenje od plaćanja pristojbe, dužni ste samostalno pristupiti HRT-u radi dokazivanja iste (nepostojanje radio uređaja u vozilu, i slično) .

Ukoliko je RTV pristojba uključena u Vaš Ugovor o leasingu, obvezu prijave i plaćanja pristojbe i dalje ispunjava ALD Automotive d.o.o.

Za eventualna dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Vaš ALD Automotive

Nazovite nas
+385 1 6659 755