Pravne informacije

ALD Automotive d.o.o.
Betinska 1, Veliko Polje
10010 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 (0)1 6659 755
Fax: +385 (0)1 6659 766
www.aldautomotive.hr

Žiro račun:
Societe Generale Splitska banka
2330003-1100370582
SWIFT: SOGEHR22
IBAN: HR6123300031100370582

Registrirano kod Trgovačkog  suda u Zagrebu
MBS: 080512512
Temeljni kapital društva: 2.253.000,00 HRK
OIB: 45116797997

Članovi Uprave društva:
Hrvoje Radoš, Predsjednik Uprave, zastupa društvo skupno s još jednim članom Uprave
Marela Barać, član Uprave, zastupa društvo skupno s Predsjednikom Uprave

Nazovite nas
+385 1 6659 755